Apel PCG

Apel PCG

Tribunalul Bucureşti

Secţia a III-a Civilă

Dosar Civil nr. 36969/3/2018

                                                DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnaţii:

  1. Ion VARLAM, în calitate de Preşedinte, Conducator al Organului Executiv al Partidului,
  2. Liviu PETRINA, în calitate de Preşedinte Executiv şi Membru Fondator,
  3. Ion-Adrian DOJA-FODOREANU, în calitate de Membru Fondator,

Împotriva Senţinei Civile nr. 60/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a III-a Civilă, în Dosarul Civil 36969/3/2018, prin care solicităm:Admiterea Apelului şi, în rejudecare,  să dispuneţi admiterea cererii şi înscrierea Partidului Corectei Guvernări în Registrul Partidelor Politice.

Formulăm APEL

MOTIVELE APELULUI

Scurtă descriere a situaţiei de fapt :

          În fapt, prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia  a III-a Civilă, sub nr. 36969/3/2018, Membrii Fondatori ai Partidului Corectei Guvernări am solicitat înscrierea acestui Partid în Registrul special aflat la

Tribunalul Bucuresti.

          Instanţa a dispus respingerea cererii de înfiinţare a Partidului Corectei Guvernari, motivând următoarele:

 (…) Liberatea de asociere reprezintă un drept fundamental, însă partidele politice promovează valorile şi interesele naţionale, pluralismul politic, or <lichidarea cu mijloace drastice, dacă va fi nevoie>, <mobilizarea la rezistenţă şi lupta>, nu sunt idei compatibile cu pluralismul politic, libertatea de exprimare şi ordinea de drept. În opinia Tribunalului aceste pasaje inserate în actele de constituire a viitorului Partid trebuie reformulate astfel încât să nu constituie o posibilă incitare la ura de clasă, la discriminare sau la violenţă publică.

          (…)  Referitor la restaurarea democraţiei prin revenirea la ordinea constitutional monarhică, acest aspect este menţionat doar în Programul Politic ,  dar nu şi în Statut, fiind necesară corelarea celor două acte ale viitorului Partid, cu respectarea principiilor democraţiei constitutionale.

          Nu în ultimul rând, Tribunalul constată că, în privinţa sancţiunilor disciplinare şi procedurilor prin care acestea pot fi aplicate membrilor (art. 10 lit. g [din Legea Partidelor Politice]) , Statutul are o forma imprecisă , întrucât prin proceduri de sancţionare trebuie indicate toate aspectele necesare, atât şorganele competente, cât si termenele în care pot fi sesizate”.

          Considerăm  această Sentinţă ca fiind nelegală şi netemeinică

pentru urmatoarele argumente, prezentate punctual în cele ce urmează:

          Aşa cum citam mai sus, Tribunalul Bucureşti foloseşte în motivarea

Hotărârii atacate trei categorii principale de argumente, după cum urmează:

  • Presupusa promovare a unor valori nedemocratice în Statutul Partidului şi în Programul Politic;
  • Neconcordanţa dintre prevederile Statutului şi prevederile Programului Politic cu privire la revenirea la ordinea constitutional- monarhică;
  • Imprecizia prevederilor referitoare la aplicarea sancţiunilor disciplinare ce pot fi aplicate membrilor.

I. Presupusa promovare a unor valori nedemocratice în Statutul Partidului şi în Programul Politic.

          Aceasta confuzie se naşte din citarea trunchiată a prevedrilor Statutului şi Progamului Politic, trunchiere de natură a schimba radical sensul celor afirmate de Membrii Fondatori ca fiind scopul asocierii lor ca Partid politic.

          Astfel, pentru exemplificare, în motivarea Tribunalului se face referire la sintagma “lichidarea cu mijloace drastice a monopolului stângii”, când, în realitate , la pagina 11 din Program se face referire la: “Angajarea unui efort substanţial în scopul contracarării monopolului minciunii ce rezultă din hegemonia ideologică iacobino-marxistă în domeniul informaţiei şi a tot ceea ce înseamnă presă și comunicare publică. Vom lichida cu mijloace drastice, dacă va fi nevoie, monopolul stângii în domeniul informației și a tot ceea ce înseamnă comunicare publică”.

          Se poate observa că acţiunile pe care acest Partid şi le propune sunt tocmai de natură a consolida democraţia. Astfel, un monopol, de orice natură, asupra informaţiei aduce grave atingeri dreptului fundamental la libera exprimare. Eliminarea unui monopol  cu mijloace prompte şi eficace (=drastice) este benefică

pentru Democratie.

          Un alt exemplu de citare trunchiată din documentele de constituire de natură a distorsiona mesajul politic transmis este, aşa cum reţine gresit Tribunalul, o , în fapt: inexistentă  “recunoaştere a… legionarilor”.

În realitate, Programul Politic al Partidului prevede cu totul altceva : “Vom insista pe lângă organele comunitare (UE, Consiliul Europei etc.) pentru adoptarea unor rezoluţii care să trateze sistemul comunist (şi variantele sale) în acelaşi fel în care au fost trataţi naziştii şi fasciştii. De asemenea, vom milita pentru recunoaşterea ca victime ale comunismului a tuturor celor care au luptat împotriva comunismului, inclusiv a legionarilor care au luptat pe Frontul de Est şi în Rezistenţa din Munţi.

Este evident că Partidul –care are ca Deviză ,,Adevăr şi Cinste,,-  va milita pentru recunoasterea ca fiind victime ale comunismului a tuturor celor care au luptat împotriva comunismului, indiferent de familia politica din care victima făcea parte, şi, în niciun caz, nu se afirma scopul politic al recunoaşterii… doctrinei legionare.

          II. Neconcordanţa dintre prevederile Statutului şi prevederile Programului Politic cu privire la revenirea la ordinea constitutional- monarhică.

          In ceea ce priveste aceasta problematica, pâna la primul termen, vom pune în acord prevederile Statutului Partidului cu prevederile Programului Politic.

          III. Imprecizia prevederilor referitoare la aplicarea sancţiunilor disciplinare ce pot fi aplicate membrilor.

          În ceea ce priveste această problematică, pâna la primul termen, vom

completa Statutul Partidului, astfel încât acesta să îndeplinească condiţiile legale.

In drept, ne întemeiem Apelul pe disp art. 21 alin. 2 din

Legea nr. 14/2003 republicată.

În dovedirea Apelului,  întelegem să ne folosim de proba cu înscrisuri.

Ion VARLAM

Liviu PETRINA

Ion-Adrian DOJA-FODOREANU

Domnului  Preşedinte al Tribunalului Bucureşti

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *