Propunere legislativă pentru restabilirea adevărului istoric

Propunere legislativă pentru restabilirea adevărului istoric

În perioada ocupației militare sovietice a României (1944-1958), actele de stare civilă (buletine de identitate, cărți de identitate) ale multor cetățeni români din Basarabia (persoane în viață și astăzi) au fost falsificate: a fost trecută ca țară în care s-ar fi născut URSS, contrar realității istorice, întrucât data nașterii acestora se situa în timp anterior anexării Basarabiei de către URSS la 28 iunie 1940.

Pentru restabilirea adevărului istoric, Partidul Corectei Guvernări (PCG) a inițiat și elaborat un proiect de Hotărâre de Guvern având ca obiect completarea H.G. nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă – proiect pe care urmează să-l propunem Guvernului PNL spre analiză și adoptare.

Precizăm că în perioada guvernării pesediste, PCG a întâmpinat dificultăți în a obține informații necesare fundamentării propunerii legislative. Cu titlu de exemplu, principala reglementare pe baza căreia, în timpul ocupației sovietice, în actele de stare civilă au fost comise falsuri  de genul celor arătate, a fost Decretul Marii Adunări Naționale nr. 272/1950 referitor la actele de stare civilă. Decretul a fost publicat în Buletinul Oficial nr. 124/1950. Art. 42 al Decretului prevedea însă că: „Dispoziţiunile prezentului Decret vor fi desvoltate prin deciziuni date de Ministrul Afacerilor Interne. Ministerul Afacerilor Interne va da instrucţiuni pentru aplicarea Decretului de faţă, precum şi a deciziilor desvoltătoare”. Deciziunile și instrucţiunile precizate nu au fost publicate, fapt care indică posibilitatea ca ele să fi fost secretizate, dat fiind că prin acestea se reglementau și se motivau explicit măsurile abuzive luate la intervenția ocupantului sovietic. PCG nu a reușit să obțină nici la această dată de la deținătorii de arhive, după mai multe luni de demersuri repetate, deciziunile și instrucţiunile amintite.

Biroul de Presă PCG

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *