Domniei Sale Domnului Klaus Werner Iohannis Preşedintele României

Domniei Sale Domnului Klaus Werner Iohannis Preşedintele României

Domnule Preşedinte,

            Aşteptând să treacă Sărbătoarea Crăciunului şi a Anului Nou, vă prezentăm o Declaraţie în legătură cu Cuvântarea Domniei Voastre la Investirea în Funcţie.

DECLARAŢIE

Am ascultat cu emoţie admirabila cuvântare a domnului Preşedinte Klaus Johannis în data de 21 decembrie 2019 cu ocazia investiturii pentru al doilea mandat de preşedinte şi ne declarăm total de acord cu principiile enunţate.

Ne permitem totuşi să fim nemulţumiţi de faptul că în această declaraţie observăm două erori de omisiune. Le vom preciza.

    1.   Poporul nostru este un popor declarat creştin, care în întreaga lui istorie s-a adresat cu mulţumiri şi cereri bunului Dumnezeu. Amintim doar nenumăratele mănăstiri şi biserici ridicate de voievozii noştri, precum şi faptul ca în Imnul Naţional este specificat : « preoţi cu crucea în frunte, căci oastea e creştină ». Considerăm, deci, ca o obligaţie a tuturor celor care vorbesc în numele poporului nostru şi reprezintă autorităţi supreme să amintească în declaraţiile lor oficiale cererea poporului român adresată Providenţei şi încrederea pe care poporul nostru o acorda milei şi puterii lui Dumnezeu.

    2.   Nu vrem în nici un fel să diminuăm valoarea extraordinarelor jertfe aduse pentru libertate de către cei care s-au luptat în timpul evenimentelor din decembrie 1989. Dar, în acelaşi timp, considerăm o gravă omisiune să nu se amintească şi lupta şi sacrificiul poporului nostru împotriva terorii şi crimelor comuniste. În această rezistenţă au fost milioane de oameni care, pentru credinţa şi dragostea lor de neam, au suferit persecuţii, teroare şi martir în spiritul aceleeaşi dorinţe de libertate şi disponibilitate de jertfa trăite de cei din decembrie 1989.

Sperăm că aceste observaţii să nu fie interpretate greşit şi să fie considerate doar ca o dorinţă sinceră de exprimare a adevărului neamului nostru.

Dr. Ioan BOILĂ

Cu Bună Credinţă,


Liviu PETRINA – 

Membru Fondator al Forumului Civic Creştin

Vice-Preşedinte al Forumului Civic Creştin

Fost membru al Parlamentului României                                                 Bucureşti, Ianuarie 2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *