A P E L U L ASOCIAȚIEI CASA GRATIS PRO DEO „Salvați Catedrala !”

A P E L U L ASOCIAȚIEI CASA GRATIS PRO DEO „Salvați Catedrala !”

Asociația Casa Gratis Pro Deo, care are între obiectivele sale apărarea clădirilor de patrimoniu și este apropiată de Partidul Corectei Guvernări, urmaș al PNȚCD și continuator al idealurilor acestuia, a primit și deține documentele juridice care obligă –imperios și definitiv– Primăria Municipiului București să procedeze fără întârziere la desființarea clădirii din Strada General Berthelot, Nr. 11-15, din București, Sectorul I, care pune în mare pericol un monument istoric astfel:

  1. Prin Sentința Nr. 2520 din 28.06.2012, Tribunalul Dâmbovița din Târgoviște obligă pe Primarul Municipiului București „să emită decizia privind desființarea construcției – imobil de birouri Cathedral Plaza, situată în București, str. General Berthelot, nr. 11-15, sector 1, și respectiv str. Luterană, nr. 15 și 15 A, sector 1, realizată fără autorizație de construire legală, autorizație emisă la solicitarea SC Millennium Building Development SRL București, de Primăria sectorului 1 București. Dispune obligarea pârâtului la luarea tuturor măsurilor administrative de aducere a terenului în situația anterioară emiterii autorizației, în vederea refacerii cadrului natural din zona de protecție a Catedralei Sf. Iosif.” 

Sentința conținea drept de recurs. Recursul a fost respins și Sentința a devenit „definitivă și irevocabilă”.

  • Prin Încheierea Judecătoriei Sectorului II București din 19.06.2013, se admite cererea de executare silită, cu împuternicirea și ordinul:

Noi, Președintele României, dăm împuternicire și ordonăm executorilor judecătorești să pună în executare titluri executorii reprezentate de sentința civilă nr. 2520/2012 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița,

 pentru care s-a pronunțat prezenta încheiere de încuviințare a executării silite. Ordonăm agenților forței publice să sprijine îndeplinirea promptă și efectivă a tuturor actelor de executare silită, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea la îndeplinire a titlului executoriu, în condițiile Legii

  • Prin Decizia Civilă Nr. 89 din 4 Aprilie 2016, definitivă, a Curții de Apel Constanța se respinge o contestație la executarea ce făcuse obiectul Sentinței Civile nr. 945/ 02.10.2015 a Tribunalului Dâmbovița în Dosarul Nr. 631/120, 2015.

          Având în vedere că se estimează că desființarea ar necesita fonduri de circa două milioane de euro, iar Primăria nu ar dispune de aceste fonduri, Asociația Casa Gratis Pro Deo lansează un Apel către toți Cetățenii României să doneze, fiecare după posibilități, o sumă pentru eliberarea terenului din vecinătatea Catedralei. Asociația Casa GPD a deschis un Cont Special în acest sens la Banca Comercială Română din Piața Victoriei, IBAN: RO50 RNCB 0072 1696 8803 0001.

          Când Teritoriile Românești din Răsărit vor fi eliberate și reunite cu Țara-Mamă-România,

Când va fi condamnat Comunismul din România precum a fost condamnat hitlerismul din Germania,

Când Ion Iliescu și acoliții lui vor intra pe porțile închisorii,

Când o construcție atât de periculoasă pentru existența Catedralei Sfântul Iosif va fi desființată,

În acea zi Sfântă Poporul Român va respira în libertatea dată de Dumnezeu și în respectul pentru Legea Statului-de-Drept.

Cu Bună-Credință,

Liviu PETRINA

Președintele Asociaţiei Casa GPD

Fost Membru al Parlamentului României

București, 15 Aprilie 2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *