COMUNISMUL a fost adus de CEL RĂU (II)

COMUNISMUL a fost adus de CEL RĂU (II)

Bunăstarea oamenilor , fericirea , pacea lor sunt rod al adevărului, al dreptății, al libertății și al iubirii.

Măreția Creștinismului o regăsim în proclamarea Dragostei față de Dumnezeu și față de Aproapele ca Lege Unică Supremă. Isus Cristos a adus Iubirea față de toți oamenii, chiar și față de dușmani.

Am ajuns să  putem afirma,  și să și îndeplinim , să spunem în Rugăciune  ,,Iubesc și pe Aproapele ca pe mine însumi , din dragoste față de Tine, Doamne, și iert din inimă pe toți aceia care

mi-au greșit. ,,.

Iubirea –spune Catehismul Bisericii- este virtute teologală, prima între toate virtuțile teologale. Alături de Iubire sunt Credința și Speranța. Acestea trei dau formă și viață  virtuților morale, adică prudența, dreptatea, tăria și cumpătarea .

Iubirea stă , astfel , la temelia vieții creștine, a vieții normale.

Comunismul este Anti-Creștin .

Comunismul a negat vehement Iubirea. Comunismul a fost adus de Cel rău. Tartorul comunismului –Marx , a fost preot satanist. Comunismul a fost încropit pe Ură, pe Luptă-de-Clasă, pe lichidarea dușmanului.

Comuniștii  i-au  etichetat ca dușmani pe preoți , pe intelectuali, pe țăranii cei harnici și cruțători (chiaburi, culaci), pe meșteșugarii vrednici, pe întreprinzătorii pricepuți și care dau dinamism unei economii în competiție corectă. Între  dușmani au fost înscriși diplomații, ofițerii și politicienii patrioți, Elita întreagă a unui neam .

Am în față un Document atroce , extrem de semnificativ , păstrat la Muzeul Memorialul  Durerii de la Închisoarea din Sighet.

Este Raportul Șefului Securității , Teohari Georgescu,  după șapte  ani de teroare comunistă .  ,,De la 6 Martie 1945 până la 26 Mai 1952 , spune Raportul – probă auto-furnizată despre crimele comuniste- dușmanul dinăuntru și din afară a primit nenumărate lovituri . În cei șapte ani , peste 100.000 de bandiți au fost arestați și condamnați pentru că au uneltit împotriva regimului nostru…  Întreg aparatul de opresiune  al burgheziei , siguranța ,  serviciul special de informații și serviciul de contrainformații al Armatei a fost arestat. De asemenea , au fost arestate toate elementele legionare , fostele conduceri centrale și județene ale Partidelor burgheze, fostele state majore ale secțiilor național-țărăniste, foști miniștri, prefecți, senatori, deputați din 1920-1944, elemente legate în trecut cu serviciile de spionaj ale țărilor imperialiste, conducătorii sectelor dușmănoase regimului, precum  și alte categorii cu trecut  dușmănos.

Toate acestea  nu puteau să fie realizate fără ură de clasă.(subl. L.P.)  În perioada în care nu exista pedeapsa cu moartea, s-a  aplicat această pedeapsă acelora care au încercat să lovească în interesele poporului muncitor. ,,

Analizele pretins-științifice ale marxiștilor au fost infirmate  mereu, și teoretic , și practic. Sã amintim cã, dacã în analiza marxistã muncitorii, clasa proletarã, constituiau forța prin care capitalismul  urma  să cadă și să fie instaurat comunismul, tocmai  muncitorii  -vezi Polonia creștină-  prin organizarea lor în sindicat („Solidaritatea”) au contribuit la căderea comunismului…

Prin celebra Enciclică De Rerum Novarum din 1891, Biserica a demontat pretențiile  -atee și anti-umane- ale marxiștilor și socialiștilor și a trasat o cale bună pentru sistemul capitalist , și anume creștin-democrația , care menține proprietatea , libera inițiativă și competiția , dar impune și soluții pentru protecția socială și viețuirea în respect față de binele Aproapelui .

Aplicată cu bună-credință , creștin-democrația a dat cele mai frumoase rezultate în toate  țările în care a fost pusă în practică.

Comunismul nu a dat nicăieri altceva decât crime și mizerie ! Evenimentele din anul 1989 demonstreazã cã predicțiile lui Marx au fost eronate:  capitalismul a supraviețuit, iar comunismul însuși a cãzut. Acest lucru a confirmat pertinența viziunii sociale a Bisericii de la Rerum Novarum  până astăzi.

Prima țară ocupată de comunism a fost Rusia și popoarele care nu au putut să se desprindă de sub ocupația țaristă și au  preluat jugul , încă și mai greu, al ocupației  sovieto-comuniste.

Au reușit atunci să evite apăsarea comunistă Polonia, Finlanda  și Țările Baltice , care și-au refăcut statele independente , iar Românii de la Est de Prut , după o opresiune feroce de peste o sută de ani, s-au scuturat de monstruoasa ocupație și s-au întors Acasă, între Fruntariile Statului Român.

Timp de douăzeci de ani , Românii Basarabeni au fost protejați de urgia comunistă. Iar când, în 1940, hoardele comuniste s-au dezlănțuit peste plaiurile Basarabe , comunismul și-a arătat pe-deplin fața sa oribilă și în această parte a Lumii.

Cred că nu este familie în Basarabia care să nu fi avut de suferit direct de pe urma urii și luptei de clasă , a politicii  draconice dusă de comuniști.

Orice om  -normal și imun la manipulare-  constată faptul  că, peste tot, comuniștii sunt niște răufăcători profesioniști specializați în minciună, înșelătorie, hoție și banditism, în crime și asasinate, iar programul  lor real este acapararea puterii în societate, cu scopul de a prelua bunurile, bogățiile și veniturile acelora pe care  îi supun cu forța și îi stăpânesc prin  diversiune și teroare.

Cel mai mare filososf și politolog creștin din secolul trecut, Jacques Maritain, a făcut o analiză temeinică a modului cum Celrău a amestecat lucrurile în timpul Războiului Doi Mondial, construind o imaginea falsă a comuniștilor . Sacrificiile poporului rus  ( și ale celorlalte popoare din Uniunea Sovietică, adesea puse în prima linie a frontului)  au fost atribuite comuniștilor , guvernele pro-naziste  au făcut din comuniști martiri ai Patriei și le-au spus comuniști tuturor celor ce luptau pentru libertate. Această confuzie se perpetuează până astăzi…

Teroarea socialisto-comunistă este intenționată, planificată și metodică.

Vă prezint  proiectul drăcesc al Anei Pauker, monstuoasa-țiitoare a lui Stalin . Un fost ambasador al Franței la Bucurerști, Gabriel Puaux, transcrie în , Iulie 1953,  în Revue de Paris, cuvintele Anei Pauker publicate de Prințesa Ileana a României în cartea sa de amintiri I Live Again .  ,,Când se resădește un teren , se începe prin a distruge tot  ce crește , rădăconi și plante , apoi se nivelează pământul. Din păcate,  nu e posibil să se distrugă o întreagă generație și să se păstreze numai tineretul . O anumită cantitate de muncă fizică trebuie furnizată pentru a da copiilor sprijinul de care au nevoie în timpul creșterii. Numai din acest motiv adulții vor fi lăsați în viață, dar trebuie să fie terorizați, ca să nu îndrăznească să se amestece în educația comunistă a copiilor…Generația de eliminat, prea bătrână ca să poată fi educată, va fi suficientă pentru aceste sarcini. Nu ne îngrijim să  încetinim ritmul în care va fi uzată și distrusă.,,

În aceste împrejurări, este evidentă eroarea majoră pe care o fac oameni , din păcate  (prin infuzia imperialistă a celor ce conduc Rusia) influenți , dar lipsiți de cultură spirituală și politică , precum Voronin , Dodon , Greceanâi și acoliții lor iresponsabili.

A încerca să ții în viață comunismul-socialismul  cu ajutorul intubării  propagandistice, furnizate de Ocupantul Istoric care este Rusia , este un act imatur , fără perspectivă pe termen mediu și lung, dar foarte dăunător astăzi atât Românilor , cât și minorităților care viețuiesc în județele Românești administrate provizoriu  ca ,, R. Moldova,, .

Orice ființă omenească responsabilă și demnă –indiferent de ce națiune-  trebuie să se trezească la realitate , să țină seama de  experiența tristă a totalitarismului comunist , să se desprindă repede de pe calea ororilor comuniste .

Liviu PETRINA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *