Păstrarea Memoriei, pentru viitorul Europei −O REZOLUŢIE IMPORTANTĂ  a Parlamentului European−

Păstrarea Memoriei, pentru viitorul Europei −O REZOLUŢIE IMPORTANTĂ a Parlamentului European−

Parlamentul European a adoptat Rezoluţia B9-0100/2019 privind Importanţa păstrării Memoriei pentru viitorul Europei.

Din România, au semnat: Traian Băsescu, Ramona Strugariu şi Vlad-Marius Botoş.

          Câteva extrase:

          −S-au împlinit 80 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov dintre comunism şi nazism, care a dus la „izbucnirea Războiului al Doilea Mondial;… invadarea Poloniei…; atacarea Finlandei; ocuparea şi anexarea, în Iunie 1940, a unor părţi din teritoriul României, teritorii ce nu au fost încă returnate; la anexarea republicilor independente Lituania, Letonia şi Estonia.”

          −În timp ce crimele naziste au fost pedepsite prin procesul de la Nürnberg „astăzi este încă urgent necesar să se trezească cunoaşterea, să se evalueze moralmente şi să se ancheteze legal crimele stalinismului şi ale altor dictaturi.”

          −Este evocată demonstraţia celor două milioane de oameni din Ţările Baltice care au format –la 23 August 1989– un lanţ între Vilnius, Tallinn şi Riga.

          −Deşi Sovietul suprem al URSS a condamnat, la 24 Decembrie 1989, Pactul, astăzi Autorităţile Ruse nu mai recunosc, resping orice responsabilitate a Rusiei.

          −Sunt condamnate regimurile nazist şi comunist, se exprimă respect pentru victime.

          −Se face apel pentru a se marca ziua de 23 August ca Zi Europeană a Amintirii pentru Victimele Regimurilor Totalitare.

          −Se atrage atenţia că Rusia rămâne cea mai mare victimă a comunismului, dar că evoluţia sa spre democraţie este împiedecată atâta timp cât guvernul, elita politică şi propaganda albesc crimele comuniste şi glorifică Regimul comunist.

          −Exprimă îngrijorarea faţă de faptul că actuala Conducere a Rusiei distorsionează faptele istorice, albeşte crimele comuniste, într-un război informatic împotriva Europei; Parlamentul cere Comisiei Europene să contracareze aceste acţiuni negative.

Nouă campanie de denigrare a lui Iuliu Maniu

Nouă campanie de denigrare a lui Iuliu Maniu

Cu o perseverență rar întâlnită, periodic se încearcă macularea memoriei marelui om politic Iuliu Maniu.

În anii 1990, activiști ai FSN voiseră să răstălmăcească pactul de neagresiune cu Mișcarea legionară, din noiembrie 1937, și să-i atribuie Președintelui PNȚ opțiuni politice pe care nu le avusese vreodată. Acest fapt rezultă între altele din împrejurarea că parte a acelei înțelegeri a fost nu doar PNȚ, ci și – în considerarea aceluiași context politic aproape dramatic – Partidul Naţional-Liberal (Gheorghe Brătianu), Partidul Naţional-Agrar (Argetoianu), Partidul Social-Democrat (Jumanca), Partidul Evreiesc (dr Filderman) şi Partidul Ţărănesc Maghiar.

În anii din urmă, tentative de discreditare a lui Maniu au venit mai ales din partea lui Alex Mihai Stoenescu, un personaj de formație inginerească (fost colaborator plătit al Securității) dar cu pretenții rizibile de istoric (care în mediile avizate nu stârnesc decât zâmbete, producând însă destulă confuzie în rest). Pretinsul istoric, preluat în ultimul timp de câteva publicații cu o largă difuzare, a insistat să-l prezinte pe Iuliu Maniu drept agent britanic împotriva intereselor țării sale.

Cu privire la fapte, Stoenescu și suporterii lui nu au adus practic nimic nou la cele cunoscute anterior actelor lor propagandistice. După Decembrie 1989, Corneliu Coposu, unul dintre cei mai apropiați ai lui Iuliu Maniu, a vorbit public despre legăturile pe care acesta le-a avut cu britanicii, exclusiv cu scopul – și cu speranța – că țara sa va avea în marea putere occidentală un aliat împotriva marilor primejdii din acei ani. De altfel, în epocă nu era pentru nimeni un secret sau vreun motiv de dezacord că destui dintre marii oameni politici – cu același scop și cu aceeași speranță – manifestau simpatii și aveau legături cu unele sau altele dintre marile puteri democrate.

În relațiile sale cu britanicii, Iuliu Maniu a dovedit o maximă bună-credință, convins fiind că de aceasta poate să depindă sprijinul Marii Britanii pentru țara sa. Că lucrul acesta nu s-a întâmplat decât în mică măsură nu constituie o culpă a omului politic român. Sub acest aspect, sunt grăitoare chiar și numai aceste câteva fraze dintr-un interviu pe care reputatului istoric britanic Dennis Deletant, profesor la Georgetown University, l-a dat presei din Ţară în contextul campaniei împotriva lui Maniu: “Ceea ce englezii  n-au făcut este că n-au spus clar oamenilor ca Maniu că, de fapt, anglo-americanii se retrag din Europa de est. Puteau să spună asta. Nu l-au anunțat pe Maniu despre trocul din octombrie ’44. De aceea spun că elementele politice pro-democratice, pro-occidentale au fost sacrificate de către anglo-americani.”

De altfel, sub  aspectul acestei discuții, afirmațiile profesorului britanic concordă și cu mărturiile din urmă cu puțini ani ale Regelui Mihai, din care cităm: „Pregătirile pentru 23 august începuseră de la sfârşitul lui 1942. Atât eu, cât şi partidele trimiseserăm emisari la discuţiile cu aliaţii de la Ankara şi Cairo, spunându-le: «avem nevoie de ajutor, vrem să ieșim din alianţa cu Hitler, dar nu o putem face singuri». Pentru ca mult mai târziu să înţeleg că toate apelurile de ajutor pe care le trimiteam americanilor şi englezilor ei le transmiteau şi ruşilor, ceea ce nu era foarte, cum să mă exprim… mă abţin să comentez. Iar pentru că, după Stalingrad, anglo-americanii au insistat să îi cooptăm şi pe comunişti în grupul nostru de la 23 August, am făcut-o“…

Valerian STAN – Octombrie 2019

Opriţi decadenţa secularistă !

Opriţi decadenţa secularistă !

Procurorul General al SUA, Domnul William BARR, a ţinut, în 11 Octombrie 2019, o conferinţă importantă la o  facultate de drept americană.

  Omul numărul Unu al Justiţiei „a deplâns creşterea secularismului şi a jurat să facă tot ceea ce ţine de dânsul spre a asigura libertatea religioasă pentru americani.”

            Apoi:

            − În Sec. XX, societatea liberă din SUA s-a opus totalitarismului, a învins fascismul şi comunismul. În Sec. XXI, americanii se confruntă cu o altă problemă: pot cetăţenii unei societăţi libere să menţină disciplina morală şi virtutea necesară pentru supravieţuirea instituţiilor libere ?

            − Secularismul modern respinge ideea de moralitate ca fiind ceva superstiţie din altă lume, împusă de clerici morocănoşi. Dar, în fapt, standardele Iudeo-Creştine sunt regulile cele esenţiale pentru o comportare umană.

            − Atacul din ultimii 50 de ani a erodat Religia ca o forţă – ghid pentru societate, a încercat să o alunge din spaţiul public.

Rezultatul ?: dezintegrarea Familiei, creşterea violenţei, depresia şi drogurile.

Seculariştii îşi spun „progresişti”; dar unde e Progresul?

            Cât voi fi Procuror General –a spus marele jurist– Departamentul de Justiţie se va lupta pentru apărarea celei mai dragi dintre libertăţile noastre americane: libertatea de a trăi în concordanţă cu Credinţa noastră.

                                                                            Pt. conf. Liviu PETRINA

Admirând  Flori-din-Grădina-Altora

Admirând Flori-din-Grădina-Altora

Sărbătorind 12 ani de la prezenţa Patriarhului Daniel în fruntea B.O.R., Teodor Baconschi identifică bine una din problemele centrale ale ortodoxiei Româneşti: ”… avem interesul naţional de a ne ancora în civilizaţia euro-americană, păstrând totodată ethosul răsăritean pe care l-am moştenit.” ………..

……………………………………………………………….

„ … ne confruntăm şi cu ispita de a nu confunda fidelitatea faţă  de crezul nostru cu demonizarea Occidentului, în numele doctrinei eurasianiste (subl. T. B.), oficios promovată în aria slavă. În vreme ce creştinii occidentali sunt critici doar cu excesele secularismului şi cu ideologia progresismului radical, noi avem de stopat şi derivele culturale care ne-ar slăbi ancorarea în UE şi NATO (pentru care vârfurile generaţiei postcomuniste s-au luptat cu succes). Altfel spus, trebuie să apărăm specificul unui creştinism răsăritean compatabil cu democraţiile euro-americane, fără să alunecăm într-un revizionism postsovietic, instrumentalizat sub o faţadă pravoslavnică (subl. L. P.).

        Socotesc că atât prin formaţia sa intelectuală, cât şi prin viziunea unui patriotism judicios, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel rămâne omul potrivit în această complicată echilibristică regională.

(Din Ziarul Lumina, 29.09.2019, p. 2.)

Pentru conf. Liviu Petrina

Admirând  Flori-din-Grădina-Altora

Admirând Flori-din-Grădina-Altora

Domnul Nicolae Dabija, Membru în Consiliul de Onoare al PCG, a luat un Mare Premiu Internaţional pentru Poezie în Coreea de Sud.

Conferinţa sa, ţinută la Universitatea din Seul, apărută în Revista Literatura şi Arta de la Chişinău (10 Octombrie 2019, p. 1), poartă titlul: Poezia, ca salvatoare a Lumii.

        Cităm începutul:

        ”Numele meu e Nicolae Dabija. Sunt scriitor de limba română din Republica Moldova.

        România şi Republica Moldova, fostă republică sovietică, sunt cele două Corei ale Europei.

        Ca şi Domniile Voastre, la fel am fost divizaţi şi noi de către armatele lui Stalin în anii ’40 ai secolului trecut.

        Am propus grănicerilor din România şi grănicerilor din Republica Moldova ca celora care doresc să treacă frontiera să nu li se solicite vize, ci să li se ceară fiecăruia să spună câte o poezie.

        Sunt convins că acest lucru ar face să ne cunoaştem mai bine, iar graniţele trase prin mijlocul aceleiaşi limbi şi al aceluiaşi popor să cadă cât mai curând.”

………………………………………………………………….

        ”Pentru noi, poeţii din Republica Moldova, Poezia este şi un alt nume al libertăţii.

        Noi am obţinut victoriile noastre – dreptul de a ne vorbi limba, de a ne cunoaşte istoria, de a purta numele nostru – şi cu ajutorul Poeziei.”

Pentru conf. Liviu Petrina

MESAJ  de  UNITATE  şi  SPERANŢĂ

MESAJ de UNITATE şi SPERANŢĂ

Iuliu Maniu este invincibil, rămâne adevăratul model de om politic: Creştin, Democrat, Patriot, om al Unităţii Europei.

Casa lui Iuliu Maniu renăscută –un Eveniment-de-Mare-Preţ− ne dă un imbold spre unitate şi ne întăreşte speranţa că Marele Partid Istoric al Creştin-Democraţiei Româneşti va juca din nou un rol important în viaţa Ţării.

casa lui Iuliu Maniu

          Cei care aparţinem cu adevărat Familiei PNŢCD şi nu ne-am supus unui impostor activăm în două partide şi în câteva organizaţii civice.

          PNŢCD este răpit de inamicii noştri. Am deschis proces în Justiţie pentru ca numitul Aurelian Pavelescu să fie pus sub interdicţie judecătorească.

          Este o situaţie de criză, dar nu trebuie să ne descurajăm. Astăzi este imperativ ca toţi militanţii autentici ai PNŢCD să reintre în luptă cu toată hotărârea, în formaţiunea în care se simte fiecare mai folositor pentru cauza renaşterii Româneşti.

          Partidul Corectei Guvernări, iniţiat de Senatul PNŢCD în 2010, pus sub Preşedinţia Domnului Ion Varlam, ca soluţie pentru salvarea PNŢCD-ului, devenit, la 1 Februarie 2019 Partid legal constituit,

                   Vă cheamă pe toţi naţional-ţărăniştii creştin-democraţi să acţionaţi fiecare pentru întărirea celor două partide –PNŢMM şi PCG− şi pentru identificarea soluţiilor optime de colaborare la alegerile locale şi parlamentare de anul viitor, 2020, spre re-lansarea PNŢCD-ului.

  Cu Bună-Credinţă,  

Liviu PETRINA – Preşedinte Executiv al PCG
Fost Membru al Parlamentului                                   
Bucureşti-Bădăcin,  Octombrie 2019  
PAVELESCU sub INTERDICȚIE

PAVELESCU sub INTERDICȚIE

Judecătoria Sectorului II București a cerut Domnilor Ion Varlam și Liviu Petrina – care au deschis proces pentru punerea sub interdicție a numitului Aurelian Pavelescu – să indice numele unei persoane care să fie tutore pentru Pavelescu.

          S-a intervenit la Biroul Național de Conducere PNȚCD pentru ca acesta să desemneze, eventual dintre Membrii săi, persoana care să preia statutul de tutore al lui Pavelescu.

Biroul de Presă PCG

Scutul Antirachetă AEGIS ASHORE este, permanent, în România

Scutul Antirachetă AEGIS ASHORE este, permanent, în România

La sesizarea Partidului Corectei Guvernări,

Ministerul Apărării răspunde: „În perioada planificată pentru executarea lucrărilor de actualizare a sistemului anti-rachetă Aegis Ashore instalat în cadrul Bazei Militare 99 Deveselu, NATO a asigurat o capacitate alternativă de apărare împotriva rachetelor balistice, prin desfăşurarea în ţara noastră a unui sistem de apărare anti-rachetă Terminal High Altitude Air Defence (THAAD), aparţinând Statelor Unite ale Americii.

          Desfăşurarea sistemului defensiv THAAD în România a avut caracter temporar, acesta fiind planificat să rămână operaţional doar până la finalizarea lucrărilor de actualizare a sistemului anti-rachetă Aegis Ashore. THAAD este un sistem defensiv, care, pe timpul cât a fost dislocat în România a fost încadrat în arhitectura capabilităţii Alianţei de apărare împotriva rachetelor balistice şi s-a aflat, ca şi sistemul Aegis Ashore, sub controlul operaţional al NATO şi controlul politic deplin al Consiliului Nord-Atlantic.”

Biroul de Presă PCG

LIMBA ROMÂNĂ: barieră în faţa agresivităţii Rusiei

LIMBA ROMÂNĂ: barieră în faţa agresivităţii Rusiei

Patru şcoli cu predare în Limba Română din Transnistria au fost nevoite să meargă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a putea funcţiona normal.

          La 17 Septembrie 2019, CEDO a condamnat Rusia –care susţine regimul de la Tiraspol– drept responsabilă pentru modul agresiv în care se poartă, pentru violarea dreptului la instruire, la respectarea vieţii private şi de familie, a dreptului la libertate şi siguranţă.

          Rusia este obligată să plătească profesorilor şi elevilor români suma de 126.000 de euro drept prejudicii morale şi 5.000 de euro cheltuieli de judecată.

Biroul de Presă PCG

Anunt PCG

Anunt PCG

Domnul Ion VARLAM, fost Consilier al Preşedintelui Corneliu Coposu, Secretar al UMRL,

şi Domnul Liviu PETRINA, fost Secretar General şi parlamentar PNŢCD,

au cerut Judecătoriei Sectorului II, Bucureşti punerea sub interdicţie a Domnului Aurelian Pavelescu, cel ce ocupă funcţia de Preşedinte al PNŢCD.

          A fost deschis Dosarul Nr. 19384/300/2019.

          Cererea este motivată prin faptul că Domnul Aurelian Pavelescu „a dat în mod constant dovadă de o conduită care nu poate fi considerată decât lipsită de discernământul presupus de lege pentru ca o persoană să se poată îngriji de interesele sale” şi, corelativ, de interesele „persoanei juridice pe care o conduce.”

          Este de notorietate răul imens pe care el  l-a făcut şi îl face acestui Partid sacru, atât de necesar în viaţa politică a României.

          Instanţa de judecată cere o listă de martori care să susţină cele de mai sus.

          Comilitonii noştri care doresc să fie martori sunt rugaţi să ne comunice dorinţa, numele şi prenumele precum şi adresa poştală, până cel mai târziu Joi, 19 Septembrie 2019 (la e-mail-ul liviupetrina@yahoo.com).

Vă mulţumim,

Liviu PETRINA